ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster วัยทำงาน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ภูเก็ต5.005.00100.005