ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน จ.ภูเก็ต

X̅ จังหวัด = 78.571428666700 | SD จังหวัด =25.753937681886
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1กะทู้(3/3)*100100.000000000000
2เมืองภูเก็ต(6/7)*10085.714286000000
3ถลาง(4/8)*10050.000000000000