ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี จ.นครศรีธรรมราช

X̅ จังหวัด = 16.255667700000 | SD จังหวัด =16.628450093095
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1พิปูน(3/5)*10060.000000000000
2นาบอน(1/2)*10050.000000000000
3พรหมคีรี(4/11)*10036.363636000000
4บางขัน(6/19)*10031.578947000000
5ทุ่งสง(28/160)*10017.500000000000
6สิชล(16/93)*10017.204301000000
7เมืองนครศรีธรรมราช(29/171)*10016.959064000000
8เฉลิมพระเกียรติ(1/6)*10016.666667000000
9ลานสกา(2/13)*10015.384615000000
10ทุ่งใหญ่(3/21)*10014.285714000000
11หัวไทร(3/24)*10012.500000000000
12ท่าศาลา(9/77)*10011.688312000000
13ชะอวด(4/38)*10010.526316000000
14ฉวาง(2/24)*1008.333333000000
15ปากพนัง(3/49)*1006.122449000000
16ช้างกลาง(0/0)*1000.000000000000
17นบพิตำ(0/0)*1000.000000000000
18พระพรหม(0/0)*1000.000000000000
19จุฬาภรณ์(0/5)*1000.000000000000
20ถ้ำพรรณรา(0/2)*1000.000000000000
21เชียรใหญ่(0/14)*1000.000000000000
22ขนอม(0/3)*1000.000000000000
23ร่อนพิบูลย์(0/26)*1000.000000000000