ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster วัยทำงาน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองชุมพร5.005.00100.005
2ท่าแซะ5.005.00100.005
3ปะทิว5.005.00100.005
4หลังสวน5.005.00100.005
5ละแม5.005.00100.005
6พะโต๊ะ5.005.00100.005
7สวี5.005.00100.005
8ทุ่งตะโก5.005.00100.005