ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster วัยเรียน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ละแม5.005.00100.005
2พะโต๊ะ5.005.00100.005
3สวี5.005.00100.005
4ท่าแซะ5.004.0080.004
5ปะทิว5.004.0080.004
6ทุ่งตะโก5.004.0080.004
7เมืองชุมพร5.003.0060.003
8หลังสวน5.003.0060.003