ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster ผู้สูงอายุ

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองพังงา5.005.00100.005
2เกาะยาว5.005.00100.005
3กะปง5.005.00100.005
4ตะกั่วทุ่ง5.005.00100.005
5ตะกั่วป่า5.005.00100.005
6คุระบุรี5.005.00100.005
7ทับปุด5.005.00100.005
8ท้ายเหมือง5.005.00100.005