ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ตะกั่วทุ่ง5.005.00100.005
2ท้ายเหมือง5.005.00100.005
3เมืองพังงา5.004.0080.004
4เกาะยาว5.004.0080.004
5กะปง5.004.0080.004
6ตะกั่วป่า5.004.0080.004
7คุระบุรี5.004.0080.004
8ทับปุด5.004.0080.004