ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster วัยรุ่น

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ฉวาง5.005.00100.005
2ทุ่งใหญ่5.005.00100.005
3เฉลิมพระเกียรติ5.004.0080.004
4ท่าศาลา5.004.0080.004
5พระพรหม5.003.0060.003
6จุฬาภรณ์5.003.0060.003
7หัวไทร5.003.0060.003
8เมืองนครศรีธรรมราช5.003.0060.003
9พรหมคีรี5.003.0060.003
10ช้างกลาง5.002.0040.002
11ชะอวด5.002.0040.002
12นบพิตำ5.002.0040.002
13ร่อนพิบูลย์5.002.0040.002
14ทุ่งสง5.001.0020.001
15ลานสกา5.001.0020.001
16ถ้ำพรรณรา5.001.0020.001
17บางขัน5.001.0020.001
18พิปูน5.001.0020.001
19ขนอม5.001.0020.001
20สิชล5.001.0020.001
21เชียรใหญ่5.001.0020.001
22นาบอน5.001.0020.001
23ปากพนัง5.001.0020.001