ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1หลังสวน106.0060.003.00
2ละแม108.0080.004.00
3พะโต๊ะ106.0060.003.00
4สวี106.0060.003.00
5ทุ่งตะโก107.0070.004.00

วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35