ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองชุมพร106.0060.003.00
2ท่าแซะ105.0050.003.00
3ปะทิว105.0050.003.00

วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35