ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองกระบี่107.0070.004.00
2เขาพนม107.0070.004.00
3เกาะลันตา106.0060.003.00
4คลองท่อม106.0060.003.00
5อ่าวลึก107.0070.004.00
6ปลายพระยา107.0070.004.00
7ลำทับ109.0090.005.00
8เหนือคลอง107.0070.004.00

วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35