ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1สุราษฎร์ธานี5434554.335

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1บ้านนาเดิม5455504.004
2เคียนซา5445503.834
3ชัยบุรี5445503.834
4บ้านตาขุน4455503.834
5พุนพิน4424453.834
6เวียงสระ4455503.834
7วิภาวดี5435503.674
8ดอนสัก4445503.674
9บ้านนาสาร4435503.504
10ท่าฉาง5415503.333
11พนม4335503.333
12กาญจนดิษฐ์5415503.333
13คีรีรัฐนิคม3335503.173
14ไชยา4325503.173
15พระแสง4415503.173
16ท่าชนะ3325503.003
17เกาะสมุย4343403.003
18เมืองสุราษฎร์ธานี4423402.833
19เกาะพะงัน3413402.503

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35