ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 100.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลป่าตอง(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(0/0)*1000.000000000000