ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 50.000000000000 | SD อำเภอ =53.452248382485
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลตำบล ศรีสุนทร(1/1)*100100.000000000000
2เทศบาลตำบล เชิงทะเล(1/1)*100100.000000000000
3เทศบาลตำบล เทพกระษัตรี(1/1)*100100.000000000000
4เทศบาลตำบล ป่าคลอก(1/1)*100100.000000000000
5องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล(0/1)*1000.000000000000
6องค์การบริหารส่วนตำบล เทพกระษัตรี(0/1)*1000.000000000000
7องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ขาว(0/1)*1000.000000000000
8องค์การบริหารส่วนตำบล สาคู(0/1)*1000.000000000000