ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 100.000000000000 | SD อำเภอ =0.000000000000
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลเมือง ป่าตอง(1/1)*100100.000000000000
2เทศบาลเมือง กะทู้(1/1)*100100.000000000000
3องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา(1/1)*100100.000000000000