ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 0.947066200000 | SD อำเภอ =0.749942788635
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(1/43)*1002.325581000000
2สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(24/1,090)*1002.201835000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(15/994)*1001.509054000000
4โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(13/876)*1001.484018000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(9/660)*1001.363636000000
6ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(13/1,217)*1001.068200000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(10/972)*1001.028807000000
8โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(21/2,074)*1001.012536000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(7/879)*1000.796359000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(4/604)*1000.662252000000
11โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(8/1,228)*1000.651466000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(1/978)*1000.102249000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(0/19)*1000.000000000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(0/61)*1000.000000000000
15ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(0/18)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000