ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เหนือคลอง (จ.กระบี่)

X̅ อำเภอ= 0.599565933300 | SD อำเภอ =0.515990458293
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า(2/116)*1001.724138000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง(7/444)*1001.576577000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมัด(4/398)*1001.005025000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง(6/642)*1000.934579000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน(5/652)*1000.766871000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะศรีบอยา(1/186)*1000.537634000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง(2/389)*1000.514139000000
8ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือคลอง(6/1,449)*1000.414079000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด(1/290)*1000.344828000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน(1/328)*1000.304878000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด(2/656)*1000.304878000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน(1/349)*1000.286533000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน(1/358)*1000.279330000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม(0/424)*1000.000000000000
15โรงพยาบาลเหนือคลอง(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ(0/251)*1000.000000000000