ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 96.830341933300 | SD อำเภอ =1.767080037461
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(973/978)*10099.488753000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(596/604)*10098.675497000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(649/660)*10098.333333000000
4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(1,189/1,217)*10097.699260000000
5ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(42/43)*10097.674419000000
6โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(2,025/2,074)*10097.637416000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(858/879)*10097.610922000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(948/972)*10097.530864000000
9โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(1,194/1,228)*10097.231270000000
10สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(1,058/1,090)*10097.064220000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(959/994)*10096.478873000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(18/19)*10094.736842000000
13ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(17/18)*10094.444444000000
14โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(827/876)*10094.406393000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(57/61)*10093.442623000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000