ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เหนือคลอง (จ.กระบี่)

X̅ อำเภอ= 96.365003666700 | SD อำเภอ =2.801690127579
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะศรีบอยา(185/186)*10099.462366000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน(355/358)*10099.162011000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง(383/389)*10098.457584000000
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือคลอง(1,420/1,449)*10097.998620000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน(320/328)*10097.560976000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม(413/424)*10097.405660000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน(635/652)*10097.392638000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง(625/642)*10097.352025000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด(638/656)*10097.256098000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ(244/251)*10097.211155000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมัด(383/398)*10096.231156000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า(111/116)*10095.689655000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน(326/349)*10093.409742000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง(402/444)*10090.540541000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด(262/290)*10090.344828000000
16โรงพยาบาลเหนือคลอง(0/0)*1000.000000000000