ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 79.141126266700 | SD อำเภอ =24.445371640067
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(19/19)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(604/610)*10099.016393000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(879/896)*10098.102679000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(978/1,001)*10097.702298000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(660/704)*10093.750000000000
6ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(43/49)*10087.755102000000
7ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(1,217/1,451)*10083.873191000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(994/1,188)*10083.670034000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(972/1,194)*10081.407035000000
10สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(1,090/1,340)*10081.343284000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(61/75)*10081.333333000000
12โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(1,228/1,762)*10069.693530000000
13โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(2,074/3,087)*10067.184969000000
14โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(876/1,464)*10059.836066000000
15ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(18/735)*1002.448980000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000