ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตราการคัดกรอง ADL อ.เหนือคลอง (จ.กระบี่)

X̅ อำเภอ= 97.576108466700 | SD อำเภอ =3.237362321490
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมัด(398/398)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม(424/424)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง(389/389)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน(652/653)*10099.846861000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด(290/291)*10099.656357000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะศรีบอยา(186/187)*10099.465241000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน(328/330)*10099.393939000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า(116/117)*10099.145299000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน(349/353)*10098.866856000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง(642/652)*10098.466258000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน(358/370)*10096.756757000000
12ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือคลอง(1,449/1,516)*10095.580475000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด(656/698)*10093.982808000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง(444/475)*10093.473684000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ(251/282)*10089.007092000000
16โรงพยาบาลเหนือคลอง(0/0)*1000.000000000000