ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 5.588583000000 | SD อำเภอ =7.253586638804
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลท่าแซะ(315/1,567)*10020.102106000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(1/6)*10016.666667000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง(35/215)*10016.279070000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(69/446)*10015.470852000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(10/118)*1008.474576000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(16/422)*1003.791469000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(8/290)*1002.758621000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(33/1,824)*1001.809211000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(11/629)*1001.748808000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(5/327)*1001.529052000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(1/255)*1000.392157000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(1/451)*1000.221729000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(1/578)*1000.173010000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(0/0)*1000.000000000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(0/50)*1000.000000000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(0/97)*1000.000000000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(0/4)*1000.000000000000