ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์) อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 2.816897062500 | SD อำเภอ =4.093103985427
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(16/97)*10016.494845000000
2โรงพยาบาลท่าแซะ(90/1,567)*1005.743459000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(12/255)*1004.705882000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(11/290)*1003.793103000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(4/118)*1003.389831000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง(7/215)*1003.255814000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(10/422)*1002.369668000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(9/446)*1002.017937000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(9/451)*1001.995565000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(3/327)*1000.917431000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(1/578)*1000.173010000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(1/629)*1000.158983000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(1/1,824)*1000.054825000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(0/0)*1000.000000000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(0/50)*1000.000000000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(0/6)*1000.000000000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(0/4)*1000.000000000000