ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 7.960954562500 | SD อำเภอ =8.282824288225
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลท่าแซะ(408/1,567)*10026.037013000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(1/4)*10025.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(7/50)*10014.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(61/446)*10013.677130000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(36/290)*10012.413793000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(33/422)*1007.819905000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(35/451)*1007.760532000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(33/629)*1005.246423000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง(10/215)*1004.651163000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(9/255)*1003.529412000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(4/118)*1003.389831000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(16/578)*1002.768166000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(3/327)*1000.917431000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(3/1,824)*1000.164474000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(0/6)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(0/0)*1000.000000000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(0/97)*1000.000000000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(0/0)*1000.000000000000