ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 71.192488666700 | SD อำเภอ =19.020189694420
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(293/297)*10098.653199000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(358/371)*10096.495957000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(305/325)*10093.846154000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(360/389)*10092.544987000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(419/455)*10092.087912000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(185/215)*10086.046512000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(400/497)*10080.482897000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง(169/227)*10074.449339000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(248/341)*10072.727273000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(287/419)*10068.496420000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(346/556)*10062.230216000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(222/378)*10058.730159000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(144/249)*10057.831325000000
14โรงพยาบาลท่าแซะ(249/439)*10056.719818000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(311/554)*10056.137184000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(556/1,143)*10048.643920000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(101/215)*10046.976744000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(61/159)*10038.364780000000