ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 91.739437722200 | SD อำเภอ =101.576307378474
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลท่าแซะ(1,633/350)*100466.571429000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(611/457)*100133.698031000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(456/363)*100125.619835000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(912/740)*100123.243243000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(245/231)*100106.060606000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(494/492)*100100.406504000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(384/410)*10093.658537000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(1,253/1,436)*10087.256267000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(483/628)*10076.910828000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(489/718)*10068.105850000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(131/219)*10059.817352000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(297/592)*10050.168919000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(256/518)*10049.420849000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง(150/348)*10043.103448000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(268/925)*10028.972973000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(171/603)*10028.358209000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(16/288)*1005.555556000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(34/776)*1004.381443000000