ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก อ.พะโต๊ะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 59.854156800000 | SD อำเภอ =15.400375581732
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์(45/55)*10081.818182000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน(90/140)*10064.285714000000
3โรงพยาบาลพะโต๊ะ(164/263)*10062.357414000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์(40/82)*10048.780488000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง(58/138)*10042.028986000000