ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 61.813752714300 | SD อำเภอ =9.018072426291
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(45/59)*10076.271186000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(43/62)*10069.354839000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก(71/113)*10062.831858000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง(62/100)*10062.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(92/159)*10057.861635000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(31/56)*10055.357143000000
7โรงพยาบาลทุ่งตะโก(25/51)*10049.019608000000