ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ อ.พะโต๊ะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 71.647345200000 | SD อำเภอ =18.499830585952
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์(123/132)*10093.181818000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์(122/140)*10087.142857000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง(215/303)*10070.957096000000
4โรงพยาบาลพะโต๊ะ(305/555)*10054.954955000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน(143/275)*10052.000000000000