ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อ.พะโต๊ะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 97.552452000000 | SD อำเภอ =1.517743229248
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง(144/145)*10099.310345000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์(68/69)*10098.550725000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน(143/146)*10097.945205000000
4โรงพยาบาลพะโต๊ะ(293/305)*10096.065574000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์(70/73)*10095.890411000000