ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 87.440439142900 | SD อำเภอ =12.974953814952
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก(40/40)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(33/33)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(30/32)*10093.750000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง(35/39)*10089.743590000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(76/86)*10088.372093000000
6โรงพยาบาลทุ่งตะโก(3/4)*10075.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(15/23)*10065.217391000000