ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม อ.พะโต๊ะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 94.842712800000 | SD อำเภอ =5.210340327189
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์(37/37)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง(89/90)*10098.888889000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน(63/66)*10095.454545000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์(26/28)*10092.857143000000
5โรงพยาบาลพะโต๊ะ(67/77)*10087.012987000000