ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก) อ.พะโต๊ะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 44.899939800000 | SD อำเภอ =14.142719659936
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง(90/145)*10062.068966000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์(37/69)*10053.623188000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน(66/146)*10045.205479000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์(28/73)*10038.356164000000
5โรงพยาบาลพะโต๊ะ(77/305)*10025.245902000000