ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 86.859227000000 | SD อำเภอ =3.726020255044
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(64/69)*10092.753623000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(193/219)*10088.127854000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง(63/72)*10087.500000000000
4โรงพยาบาลทุ่งตะโก(160/183)*10087.431694000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(87/100)*10087.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก(123/145)*10084.827586000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(86/107)*10080.373832000000