ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 9.145259000000 | SD อำเภอ =5.076371507419
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง(1/7)*10014.285714000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(3/24)*10012.500000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(2/19)*10010.526316000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(5/48)*10010.416667000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก(2/28)*1007.142857000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(0/20)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลทุ่งตะโก(0/0)*1000.000000000000