ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.พะโต๊ะ (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 79.973527200000 | SD อำเภอ =13.808518967357
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์(10/10)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์(15/17)*10088.235294000000
3โรงพยาบาลพะโต๊ะ(34/46)*10073.913043000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง(27/38)*10071.052632000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน(16/24)*10066.666667000000