ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) Cluster วัยรุ่น

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ชุมพร10.005.0050.003