ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) Cluster วัยเรียน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ภูเก็ต10.009.0090.005