ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) Cluster สิ่งแวดล้อม

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กระบี่5.008.00160.005