ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) Cluster วัยทำงาน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ถลาง10.0010.00100.005
2กะทู้10.008.0080.004
3เมืองภูเก็ต10.006.0060.003