ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) Cluster วัยเรียน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กะทู้10.007.0070.004
2ถลาง10.007.0070.004
3เมืองภูเก็ต10.004.0040.002