ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1สุราษฎร์ธานี4333453.674

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1บ้านนาเดิม4355503.674
2บ้านตาขุน3355503.504
3เคียนซา4335503.333
4เวียงสระ3245503.173
5วิภาวดี4315503.003
6ไชยา3235503.003
7ชัยบุรี4225503.003
8ดอนสัก3245403.003
9ท่าฉาง4315503.003
10พระแสง3315502.833
11กาญจนดิษฐ์4215502.833
12บ้านนาสาร3215502.673
13พนม3125502.673
14คีรีรัฐนิคม2215502.503
15ท่าชนะ2215502.503
16พุนพิน3212252.503
17เกาะสมุย2221301.671
18เมืองสุราษฎร์ธานี3211201.501
19เกาะพะงัน2211201.331

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35