ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน อ.ตะกั่วทุ่ง (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 100.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะขาม ตำบลคลองเคียน(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเคียน(0/0)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่านุ่น(0/0)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง(0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอยู่(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง ตำบลกะไหล(0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะไหล(0/0)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม(0/0)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำ(0/0)*1000.000000000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย ตำบลถ้ำ(0/0)*1000.000000000000