ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.ทับปุด (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 98.263188000000 | SD อำเภอ =1.899191392702
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง(210/211)*10099.526066000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย(380/382)*10099.476440000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ(489/492)*10099.390244000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง(266/268)*10099.253731000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน(974/982)*10099.185336000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย(487/508)*10095.866142000000
7โรงพยาบาลทับปุด(725/762)*10095.144357000000