ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราคัดกรองความดันโลหิตสูง อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 92.489317000000 | SD อำเภอ =1.733347862273
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(675/714)*10094.537815000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(892/952)*10093.697479000000
3โรงพยาบาลทุ่งตะโก(2,221/2,377)*10093.437106000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(796/857)*10092.882147000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก(1,272/1,373)*10092.643846000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง(614/681)*10090.161527000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(1,931/2,144)*10090.065299000000