ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราคัดกรองความดันโลหิตสูง อ.เกาะยาว (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 84.130796750000 | SD อำเภอ =7.929181586200
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์(1,626/1,753)*10092.755277000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน(1,591/1,813)*10087.755102000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(222/272)*10081.617647000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่(738/992)*10074.395161000000