ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราคัดกรองความดันโลหิตสูง อ.เมืองพังงา (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 91.310375583300 | SD อำเภอ =5.856070024764
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ(938/945)*10099.259259000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย(1,398/1,441)*10097.015961000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่(157/166)*10094.578313000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(1,182/1,278)*10092.488263000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง(2,051/2,229)*10092.014356000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก(923/1,007)*10091.658391000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย(373/408)*10091.421569000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด(1,539/1,687)*10091.227030000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี(681/748)*10091.042781000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย(870/962)*10090.436590000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(197/220)*10089.545455000000
12ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา(2,567/3,421)*10075.036539000000
13โรงพยาบาลพังงา(0/0)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง(0/0)*1000.000000000000