ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราคัดกรองเบาหวาน อ.เมืองพังงา (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 92.198348416700 | SD อำเภอ =5.159139053072
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ(1,148/1,155)*10099.393939000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย(1,630/1,675)*10097.313433000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่(187/196)*10095.408163000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี(725/776)*10093.427835000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(1,385/1,490)*10092.953020000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก(1,070/1,157)*10092.480553000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย(402/436)*10092.201835000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด(1,732/1,890)*10091.640212000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง(2,442/2,670)*10091.460674000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย(978/1,071)*10091.316527000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(243/268)*10090.671642000000
12ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา(3,087/3,952)*10078.112348000000
13โรงพยาบาลพังงา(0/0)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง(0/0)*1000.000000000000