ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก อ.กะเปอร์ (จ.ระนอง)

X̅ อำเภอ= 57.917981250000 | SD อำเภอ =19.707512201950
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา(136/160)*10085.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง ตำบลบ้านนา(123/166)*10074.096386000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนงาม ตำบลบางหิน(188/261)*10072.030651000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง(146/239)*10061.087866000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบน ตำบลม่วงกลวง(134/239)*10056.066946000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน(64/119)*10053.781513000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง(53/164)*10032.317073000000
8โรงพยาบาลกะเปอร์(190/656)*10028.963415000000