ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก อ.ทับปุด (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 53.294506571400 | SD อำเภอ =16.658699141660
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง(95/132)*10071.969697000000
2โรงพยาบาลทับปุด(305/436)*10069.954128000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย(127/189)*10067.195767000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย(138/270)*10051.111111000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง(85/186)*10045.698925000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ(100/285)*10035.087719000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน(232/724)*10032.044199000000